Vijest

PODSEZOSKI SEMINAR "MART 2019"

05.03.2019.

PODSEZOSKI SEMINAR "MART 2019"

TEME SEMINARA:
»MODERN SKI TEACHING METHODS«
U okviru "ISIA Seminara" je i "IVSI Seminar" za međunarodnu Licencu "Nivo 2", takođe, je u Seminar uključen nastavak školovanja grupe polaznika za "Nivo 1".
Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 23 i 24 mart 2019 god.

P R O G R A M S E M I N A R A
ALPINE

Subota, 23 Mart

10:00–15:00 SLOBODNO SMUČANJE I BORDANJE U GRUPAMA (SKIJALIŠTE »SAVIN KUK«)
16:00–17:00 Seminar za ocjenjivače
17:00 – 18:00 Prijavljivanje na Seminar u holu hotela »Gorske Oči«
18:00–23:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«

Nedjelja, 24 Mart
09:00 – 12:00 Rad na poligonima (Workshops – ski likovi)
12:00–13:30 TEST (ski likova) za 2019 g.(ISIA, IVSI i MASI Licence)
14:00–Završetak Seminara.

S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara.

Kotizacija se ne plaća. Obavezna je uplata prvog dijela godišnje članarine za 2019 godinu u iznosu od 30€.
Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja ili Snowboard-a, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.
Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me , Facebook: Masi Montenegrointerski i preko E-mail: skimasi@t-com.me

Vođa Seminara:
Zoran Vojinović-Šaco,prof.s.r.
Sekretar Seminara:
Mika Žugić s.r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza