Vijest

P R O G R A M S E M I N A R A Dec 2018

05.12.2018.

P R O G R A M   S E M I N A R A  Dec 2018

P R O G R A M S E M I N A R A Dec 2018
A L P I N E

Petak, 21 dec 2018
19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom

Subota, 22 dec 2018

09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)

09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara
10:00 – 15:00 Rad na poligonima Instruktora sa Demonstratorima i obuka mogućih kandidata za Instruktore (Workshops)
16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače
18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:
1. Izvještaj o pripremama za učešće DEMO TEAM-a na INTERSKI KONGRESU, ML
2. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
3. Predavanje Prof Petera Sitara (trenera DEMO TEAM-a) koje će održati na INTERSKI KONGRESU u Pamporovu.

Neđelja, 23 dec 2018

09:00 – 12:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)
12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,
13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)

14:00 – Završetak Seminara.

S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.


NAPOMENA:

Kotizacija se ne plaća,
Godišnja članarina (za 2018 god) uključuje besplatno prisustvo na dva Seminara u toku godine, a koji sadrže:

- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,
- prisustvo teoretskim predavanjima,

- ispit (ovjeravanje licenci).

(plaćena godišnja članarina za 2018 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2019 godinu)

Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.
Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi MontenegroInterskiREZERVNI P R O G R A M SEMINAR (dec. 2018)
(u slučaju da nema dovoljno snijega)Petak, 21 dec 2018

19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom


Subota, 22 dec 2018

09:00 – 09:50 REGISTRACIJA (HOTELU »GORSKE OČI«)

09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA (Kongresna sala hotela “Gorske Oči”)

10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, Iskustva podučavanja po Školama skijanja u regionu, Moderator: Prof Dr Jovan Jovanovski,
16:00 – 17:00 SEMINAR ZA OCJENJIVAČE
18:00 – 22:00
Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:
1. Izvještaj o pripremama za učešće DEMO TEAM-a na INTERSKI KONGRESU, ML
2. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
3. Predavanje Prof Petera Sitara (trenera DEMO TEAM-a) koje će održati na INTERSKI KONGRESU u Pamporovu.

Neđelja, 23 dec 2018
08:00 – 10:00 »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof P. Sitar (alpine), Prof K. Naskov (snowboard),
10:00 – 11:00 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović, Prof Dr Vlado Vuksanović,
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,
12:30 – 13:00 pauza,
13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2019,
14:00 – Završetak Seminara.

Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.
Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza